JAARTHEMA 2018
‘Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen .

Inmiddels zijn we in de seculiere jaartellingen aan het jaar 2018 beland. Zoals geweten vindt onze jaartelling haar oorsprong bij het geboortejaar van Jezus, hoewel je over de exactheid hierover stevig met elkaar in discussie kan gaan ?!
De Hebreeuwse jaartelling gaat evenwel veel verder terug want daar staat de teller op 5778. Interessante weetjes uit de getallenwaarden in de Bijbel (Number in Scripture) geven ons een beeld over de betekenis van de cijfers. Zo staat het nummer 5 voor genade, is het getal 7 het getal voor volmaaktheid en staat de 8 voor een nieuw begin. Zet je het jaargetal dan even om in woorden, dan kom je tot volgende inhoud : ‘genade om oude taken af te ronden, om voort te gaan met nieuwe dingen, die de Heer voor ons heeft; Het is een seizoen van verandering’. Boeiend, niet ? Wat dit dan voor jou zou kunnen betekenen, daar willen we je graag in bijstaan.

Terug naar het jaarthema dan, kunnen we ons de vragen stellen : wie spreekt deze woorden, wanneer en waarom ? Op zich gemakkelijke antwoorden, want het is Jezus zélf die deze woorden liet optekenen door de evangelisten, op het einde van Zijn aanvangsrede op de berg, de zogenaamde ‘bergrede’.
Jezus sluit Zijn gebed van de Heer, voor velen beter gekend als het ‘Onze Vader’, met deze woorden. Deze slotzin bekrachtigt de voorgaande woorden, het is als het ware een krachtige afsluiter van Zijn gebed. Laten we het even woord per woord ontleden en onderzoeken :
Want : duidt duidelijk op een reden, het is een verduidelijking op wat Hij eerder zei, het voert bewijskracht aan, mocht het voor sommigen, wijfelenden nog nodig zijn;
van U : geeft weer wie de eigenaar is, duidt dus op het eigenaarsrecht, de bezitter;

Is : belicht het tijdskader, wanneer iets van toepassing is, het duidt op het heden, op de huidige realiteit, het NU;

Het : niet een of één, maar HET, hét enige (enkelvoud), zo is er maar één;

Koninkrijk : geen republiek, geen verzameling van lidstaten, maar een Koninkrijk, met een Koning.

En de kracht en de heerlijkheid : wijst op een uitermate hoge autoriteit en grote rijkdom;

tot in eeuwigheid : belicht opnieuw het tijdskader, definieert de duur, de looptijd van het voorgaande; de continuïteit wordt bevestigd;

Amen : bevestiging van al het uitgesprokene, volmondig JA !

Bij het begin van een nieuw jaar willen mensen graag vooruitblikken op wat komen kan, of zelfs uitdrukkelijker wat komen zàl ?!
Maar gelijk toch even terugblikken op het voorbije. Daartoe willen ook wij jou graag uitnodigen : laten we vooruitkijken en dit jaar eens beter bestuderen wie die Koning wel eens zou kunnen zijn, waar dat Koninkrijk ergens zich situeert of wat het betekent en welke betekenis dit alles voor mij persoonlijk zou kunnen inhouden. Maar tegelijkertijd willen we je laten reflecteren op het afgelopen jaar : wat was geweldig, wat vond je minder, wat zou je graag veranderd zien, en kan je daarin zelf bepaalde keuzes maken, nieuwe keuzes, betere keuzes ?
Misschien is het best pittig geweest en zindert het allemaal nog wat na, geen nood, wél integendeel, reflectie houdt ook projectie in, vooruitkijken ‘an sich’.

Wij wensen jou alvast heel veel zegen in beiden aspecten voor het komende nieuwe jaar. Mag Gods Geest je wijsheid en openbaring geven in het beter kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven.